Change country
choosen country

Alkusanat

Leikkisyys ja uteliaisuus ovat Sinfulin kulmakiviä, ja haluamme oppia aina vain lisää. Kuvittele, jos missiomme leikkisästä seksielämästä kaikille julistettaisiin ihmisoikeudeksi. Se vasta olisikin 18. kestävän kehityksen tavoite!

Leikki ja uteliaisuus uusia kokemuksia kohtaan antaa meille ihmisille lisää intoa ja halua tutustua itseemme ja toisiimme yhä uudelleen – sekä elämän ylä- että alamäissä. Vaikka aikuisuus tulee vastaan nopeasti, ei sen tarvitse olla vain arjen askareita ja kulmien kurtistelua.

Ja sitä me Sinfulilla rakastamme seksileluissa. Leikkimistä. Leikki edistää uteliaisuutta, joka puolestaan edistää keskusteluja. Meillä kaikilla on asioita, joista meidän on vaikea puhua – sekä makuuhuoneessa että sen ulkopuolella.

Yksinkertainen, lyhyt keskustelu voi avata aivan uusia maailmoja ja lisätä ymmärrystä itseämme ja kumppaneitamme kohtaan. Siksi missiomme on meille loputon motivaation lähde. Ja siksi lanseeraamme nyt Sindexin.

Sindexin avulla tutkimme, miten suomalaiset suhtautuvat läheisyyteen, seksiin ja ihmissuhteisiin. Toivomme, että se innoittaa hauskoihin, helppoihin ja syvällisiin keskusteluihin niin olohuoneissa kuin makuuhuoneissakin.

Meille on ollut silmiä avaavaa huomata, kuinka samanlaisia olemme ja kuinka monia ajatuksia, huolia ja iloja jaamme.

Mathilde Mackowski


Visionary

Puhutaanpa seksistä

Sindex by Sinful

Kommunikaatio voi olla avain parempaan seksielämään. Ainakin jos suomalaisilta kysytään. Itse asiassa yli neljä viidestä ajattelee, että seksistä, haluista ja fantasioista avoimesti ja rehellisesti kumppanin kanssa puhuminen on tärkeää hyvän seksielämän kannalta. Valitettavasti vain puolet meistä kokee seksistä puhumisen kumppanin kanssa helpoksi – ja neljänneksen mielestä se on vaikeaa.

Jos tarkastelemme lähemmin parisuhteita Suomessa, on havaittavissa selvä yhteys seksistä puhumisen taidon ja seksielämän tyydyttävyyden välillä. Neljä viidestä parisuhteessa olevasta suomalaisesta, joka kertoo olevansa hyvä puhumaan seksistä kumppaninsa kanssa, kertoo myös olevansa tyytyväinen seksielämäänsä. Sitä vastoin tyytyväisyys laskee 28 prosenttiin niiden suomalaisten keskuudessa, jotka eivät kertomansa mukaan osaa keskustella kumppaninsa kanssa seksistä.

Kommunikaatioon kannattaa siis panostaa parisuhteessa jo ihan tästäkin syystä. Mutta miksi seksistä puhuminen on niin vaikeaa? Suomalaisilta kysyttäessä vastaus on selvä: se on kiusallista, aika ei ole koskaan oikea, ja jännitämme kumppanin reaktioita.

On selvästi nähtävissä, että avoin ja rehellinen keskustelu seksistä ja ihmissuhteista lapsuudenkodissamme voi vaikuttaa paljonkin kykyymme keskustella aiheesta myöhemmin elämässä. Suomalaiset, jotka ovat voineet keskustella avoimesti seksistä ja ihmissuhteista lapsuudenkodissaan, onnistuvat siinä paremmin myös kumppaninsa kanssa kuin ne, joiden perheessä seksistä ja ihmissuhteista ei puhuttu avoimesti.


Neljä viidestä suomalaisesta pitää seksistä ja läheisyydestä puhumista seksikumppanin kanssa tärkeänä hyvän seksielämän kannalta

icon

Viidesosalle suomalaisista seksistä, fantasioista ja haluista puhuminen kumppanin kanssa on vaikeaa

51%
22%
23%
4%
Vastasi erittäin helppoa / melko helppoa
circle to highlight sentence
Vastasi erittäin vaikeaa / melko vaikeaa
vastasi ei helppoa eikä vaikeaa
ei halunnut vastata

Niiden suomalaisten osuus, joiden on helppo kommunikoida seksistä, fantasioista ja haluista, verrattuna muihin kansallisuuksiin Sindexissä

Ranska
0%
Ruotsi
0%
Iso-Britannia
0%
Suomi
0%
Norja
0%
Tanska
0%
arrow that points to graph

Puhuminen seksistä kumppanin kanssa on helpointa 18–30-vuotiailleSeksistä, fantasioista ja haluista kommunikoimisen helppous kumppanin kanssa ikäryhmittäin

0%
18–30-vuotiaat
0%
31-40-vuotiaat
0%
41-55-vuotiaat
0%
56-70-vuotiaat

Pääsyyt sille, miksi suomalaisten on vaikea puhua seksistä, fantasioista ja haluista kumppaninsa kanssa

Se tuntuu meistä kiusalliselta
0%
Emme koskaan puhu seksistä kumppanimme kanssa
0%
Pelkäämme kumppanimme reaktiota
0%
Kumppani pitää sitä kiusallisena
0%
On vaikea löytää sopivaa tilaisuutta
0%

Kuinka usein suomalaiset puhuvat seksistä, haluista ja fantasioista  kumppaninsa kanssa?

4%

Päivittäin

29%

Viikoittain

23%

Kuukausittain

27%

Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

8%

Ei koskaan

8%

En tiedä / en halua vastata


Lähes puolet suomalaisista toivoo, että osaisi puhua paremmin seksistä, haluista ja fantasioista kumppaninsa kanssa

icon
arrow pointing to the graph

Milloin suomalaiset puhuvat seksistä kumppaninsa kanssa?

Kun he tai heidän kumppaninsa ajattelevat seksiä
0%
Kun he ovat juuri harrastaneet seksiä
0%
Kun he haluavat kokeilla jotakin uutta
0%
Kun he haluavat tehdä jotain toisin seksielämässään
0%
Kun he lukevat kirjoja tai katsovat televisio-ohjelmia seksiin liittyvistä asioista
0%

Suomalaiset, jotka ovat hyviä puhumaan seksistä, ovat tyytyväisempiä seksielämäänsä

84%
ihmisistä, jotka ovat parisuhteessa ja hyviä puhumaan seksistä kumppaninsa kanssa, ovat tyytyväisiä seksielämäänsä
28%
ihmisistä, jotka ovat parisuhteessa, mutta eivät ole hyviä puhumaan seksistä kumppaninsa kanssa, ovat tyytyväisiä seksielämäänsä 

Joka neljäs aiemmin orgasmeja teeskennellyt nainen on lopettanut teeskentelemisen alettuaan viestiä kumppanilleen omista mieltymyksistään

Onko seksistä puhuminen myöhemmin elämässä  helpompaa, jos seksistä on puhuttu avoimesti ja rehellisesti lapsuudenkodissa?

80%
ihmisistä, jotka ovat voineet puhua avoimesti seksistä ja ihmissuhteista lapsuudenkodissaan, kokee seksistä puhumisen kumppanin kanssa olevan helppoa
39%
ihmisistä, jotka eivät ole puhuneet avoimesti seksistä ja ihmissuhteista lapsuudenkodissaan, kokee seksistä puhumisen kumppanin kanssa olevan helppoa

Millainen on hyvä seksielämä?

Sindex by Sinful

Seksi ja läheisyys ovat tärkeä elämän osa-alue useimmille suomalaisille. Itse asiassa kolme neljästä suomalaisesta kertoo hyvän seksielämän olevan itselleen tärkeä asia. Mutta millainen on hyvä seksielämä? Vastauksia on monia ja erilaisia. Toisille voi olla vapauttavaa tietää, että seksistä saa nauttia monin eri tavoin. Toisaalta eroavat käsitykset hyvästä seksielämästä voivat aiheuttaa kitkaa ja tyytymättömyyttä kumppaneiden välillä.

Onneksi Sindexin tämän vuoden luvut osoittavat, että useimmat suomalaiset ovat tyytyväisiä seksielämäänsä. Yli viisi kymmenestä suomalaisesta kertoo olevansa tyytyväinen seksielämäänsä. Tämä pätee sekä miesten että naisten kohdalla.

Siitä huolimatta joka toinen suomalainen haaveilee mahdollisuudesta harrastaa useammin seksiä kumppaninsa kanssa. Jos kuitenkin tarkastelemme lukuja tarkemmin, huomaamme, että määrä ei ole tärkeintä hyvän seksielämän kannalta. Vain yksi viidestä sanoo, että säännöllinen seksi on tärkein tekijä hyvässä seksielämässä. Läheisyys ja yhteys kumppaniin on paljon tärkeämpää. Itse asiassa se on suomalaisten mielestä kaikkein tärkein elementti hyvän seksielämän kannalta.

Luvut osoittavat myös surullisempaa suuntausta: Negatiivinen kehonkuva rajoittaa monen naisen seksielämää. Vaikka vain joka kuudes nainen on tyytymätön seksielämäänsä, kolmasosa sanoo tämän johtuvan siitä, ettei tunne oloaan mukavaksi kehossaan.


Kolme neljästä suomalaisesta kertoo hyvän seksielämän olevan itselleen tärkeä asia

icon
arrow pointing to the graph

Hyvä seksielämä suomalaisten mukaan

Tunnet läheisyyttä ja yhteyttä seksikumppaniisi
0%
Seksi on laadultaan hyvää
0%
Voit keskustella avoimesti seksistä seksikumppanisi kanssa
0%
Harrastat seksiä säännöllisesti
0%
Saat usein tai aina orgasmin seksin aikana
0%

Suurin osa suomalaisista on tyytyväisiä seksielämäänsä

Tyytyväisyys seksielämään

55%
22%
19%
4%
circle to highlight sentence
Tyytyväinen
En tyytyväinen enkä tyytymätön
Tyytymätön
En tiedä / en halua vastata

Miehet ja naiset ovat yhtä tyytyväisiä  seksielämäänsä

52%
naisista on tyytyväisiä seksielämäänsä
57%
miehistä on tyytyväisiä seksielämäänsä

Seksielämäänsä tyytyväisten suomalaisten osuus verrattuna muihin maihin Sindexissä

Ranska
0%
Tanska
0%
Ruotsi
0%
Iso-Britannia
0%
Suomi
0%
Norja
0%

Yleisimmät syyt tyytymättömyyteen seksielämän suhteen

icon

61%

Ei harrasta seksiä niin usein kuin haluaisi

icon

66%

icon

56%

icon

19%

Ei viihdy omassa kehossaan

icon

11%

icon

30%

icon

18%

Seksielämä toistaa samaa kaavaa

icon

16%

icon

20%

icon

14%

Ei ole tyytyväinen seksin laatuun

icon

13%

icon

15%

icon

14%

Ei viehättynyt kumppanistaan/kumppaneistaan

icon

13%

icon

16%

67%
suomalaisista kertoo hyvän seksielämän johtavan läheisempään suhteeseen  kumppanin kanssa
70%
suomalaisista sanoo hyvän seksielämän saavan paremmalle tuulelle 

46% suomalaisista haluaisi nykyistä enemmän seksuaalisia kokeiluja


Joka toinen parisuhteessa oleva suomalainen haluaa harrastaa seksiä kumppaninsa kanssa nykyistä useammin

Suomalaiset
ja seksi

Sindex by Sinful

Miltä 'normaali seksielämä' näyttää Suomessa? Teeskentelevätkö vain naiset orgasmeja? Karkottavatko fantasiani ja haluni mahdolliset seksikumppanit pois? Masturboinko liian usein?

Seksi on pitkään ollut aihe, josta emme ole puhuneet avoimesti. Siksi suomalaisilla onkin monenlaisia käsityksiä siitä, mitä on 'normaali seksielämä' – eivätkä ne aina ihan täysin vastaa todellisuutta.

Suurin osa suomalaisista kertoo, että heillä on ollut enintään 10 seksikumppania elämänsä aikana. Suurin osa suomalaisista on ollut seksuaalisesti aktiivinen viimeksi kuluneen kuukauden aikana, ja joka viides suomalainen haaveilee seksistä erityisessä paikassa, kuten lentokoneessa tai luonnossa – ja kaksi viidestä onkin jo kokeillut sitä.

Valitettavasti luvut vahvistavat myös sen, minkä muut seksuaalista epätasa-arvoa koskevat tutkimukset ovat osoittaneet: Orgasmikuilu on huomattava. Kun 72 % suomalaismiehistä saa orgasmin usein tai joka kerta harrastaessaan seksiä muiden kanssa, sama pätee vain joka toiseen naiseen.

Syvenny lukuihin täällä nähdäksesi, mitä kaikkea kuuluu 'normaaliin seksielämään' Suomessa.

Yksi kuudesta suomalaisesta ei ole harrastanut seksiä  viimeksi kuluneen vuoden aikana

Kuinka usein suomalaiset harrastavat seksiä?

4%

Yhdestä useaan kertaan päivässä

25%

1–2 kertaa viikossa

12%

3–6 kertaa viikossa

18%

1–3 kertaa kuukaudessa

7%

3–5 kertaa puolessa vuodessa

9%

Alle 6 kertaa viimeisen vuoden aikana

17%

En ole harrastanut seksiä ollenkaan viimeisen vuoden aikana

9%

En tiedä / en halua vastata

""
 
Joka toinen@ parisuhteessa olevista suomalaisista haluaa harrastaa seksiä kumppaninsa kanssa nykyistä useammin

Yli 50 prosentilla suomalaisista on ollut enintään 10 seksikumppania 

3%

0 kumppania

32%

1–5 kumppania

18%

6–10 kumppania

10%

11–15 kumppania

7%

16–20 kumppania

4%

21–25 kumppania

3%

26–30 kumppania

4%

31–40 kumppania

2%

41–50 kumppania

8%

Yli 50 kumppania

9%

En tiedä / en halua vastata

Orgasmikuilu

72%
miehistä sanoo saavansa orgasmin joka kerta tai usein harrastaessaan seksiä muiden kanssa 
51%
naisista sanoo saavansa orgasmin joka kerta tai usein harrastaessaan seksiä muiden kanssa 
""

36 % suomalaisista kertoo teeskennelleensä orgasmin

22%
miehistä kertoo teeskennelleensä orgasmia
49%
naisista kertoo teeskennelleensä orgasmia
arrow pointing to the graph

Syitä, miksi suomalaiset lopettavat orgasmien teeskentelyn

He ovat paremmin sinut sen kanssa, etteivät saaneet orgasmia
0%
He ovat alkaneet kertoa seksikumppanilleen, mistä pitävät
0%
He ovat alkaneet tuntea olonsa itsevarmemmaksi
0%
Kumppani on alkanut kiinnittää enemmän huomiota heidän haluihinsa ja mieltymyksiinsä
0%
He eivät ole enää seksuaalisesti aktiivisia
0%
Suomalaiset miehet masturboivat useammin kuin naiset
Kuinka usein olet masturboinut viime vuoden aikana?
Miehet
Naiset
Päivittäin
0%
0%
Viikoittain
0%
0%
Kuukausittain
0%
0%
Harvemmin kuin kuukausittain
0%
0%
Ei ole masturboinut viime vuoden aikana
0%
0%
En tiedä / en halua vastata
0%
0%
""

21 % suomalaisista haaveilee seksistä erityisessä paikassa kuten lentokoneessa tai luonnossa, ja 39 % on jo kokeillut sitä

Mitä piilottelemme yöpöytämme laatikossa?

Sindex by Sinful

Kun dildo näki päivänvalon ensimmäistä kertaa, sitä pidettiin lääketieteellisenä työkaluna naisten parantamiseksi hysteriasta. Onneksi niistä ajoista on päästy pitkälle. Hysteria ei ole enää oikea diagnoosi, ja nykyään on täysin normaalia pitää seksileluja yöpöydän laatikossa. Joka toinen suomalainen on kokeillut seksileluja, kun taas useampi kuin joka kolmas suomalainen omistaa yhden tai useamman seksilelun.

Lääkärit varoittivat jo 1800-luvulla dildojen riippuvuutta aiheuttavasta vaikutuksesta. Ja siihen voimme samaistua! Seksileluilla on nimittäin melkoisesti vaikutusta seksielämään. Seksileluja omistavat suomalaiset ovat yleensä tyytyväisempiä seksielämäänsä kuin ne, joilla leluja ei ole.

Kun tarkastelemme koko maata, on selvää, että yöpöydän uumenista löytyy roppakaupalla aarteita – paitsi Itä-Suomessa, missä ihmiset hieman pidättyväisempiä lelujen suhteen. Etelä-Suomessa, Länsi-Suomessa ja Pohjois-Suomessa asuvista 40 % omistaa seksilelun, kun taas Itä-Suomi erottuu ainoana alueena, jossa seksileluja on vähemmän: nimittäin 32 %. Ja jos nimesi on Mikko tai Laura, on varsin todennäköistä, että yöpöydälläsi on seksileluja.

Yksi asia on olosuhteista riippumatta varma: vibraattori on vankka ykkönen eniten käytettyjen seksilelujen listalla kaikissa Sindexin maissa.

46 % suomalaisista on kokeillut seksileluja
arrow that points to graph
39 % suomalaisista omistaa tällä hetkellä seksileluja


0%
18–30-vuotiaat
0%
31–40-vuotiaat
0%
41–55-vuotiaat
0%
56–70-vuotiaat
Kaikissa Sindexin maissa vibraattori on yleisin seksilelu
43%
Parisuhteessa olevista suomalaisista 43 % omistaa seksileluja
34%
34 % suomalaisista sinkuista omistaa seksileluja
Suomalaisilla seksilelujen omistajilla on keskimäärin 5,4 seksilelua
36%
suomalaisnaisista omistaa vibraattorin
13%
suomalaismiehistä omistaa penisrenkaan

Sinfulin myydyimmät tuotteet maailmanlaajuisesti

icon

Liukuvoide

icon

Paineaaltokiihotin

icon

Anaaliliukuvoide

icon

Penisrengas ilman vibraattoria

icon

Minivibraattori

icon

Rabbit-vibraattori

icon

Seksilelun puhdistusaine

icon

Anustappi

icon

Aidonkaltainen dildo

icon

Penisrengas vibraattorilla

Etelä-Suomi: 40 % omistaa seksileluja

5 myydyintä tuotetta Sinfulilla

icon

Liukuvoide

icon

Paineaaltokiihotin

icon

Penisrengas ilman vibraattoria

icon

Anaaliliukuvoide

icon

Anustappi

Itä-Suomi: 32 % omistaa seksileluja

5 myydyintä tuotetta Sinfulilla

icon

Liukuvoide

icon

Paineaaltokiihotin

icon

Penisrengas ilman vibraattoria

icon

Anaaliliukuvoide

icon

Imukuppidildo

Länsi-Suomi: 40 % omistaa seksileluja

5 myydyintä tuotetta Sinfulilla

icon

Liukuvoide

icon

Paineaaltokiihotin

icon

Penisrengas ilman vibraattoria

icon

Anaaliliukuvoide

icon

Imukuppidildo

Pohjois-Suomi: 40 % omistaa seksileluja

5 myydyintä tuotetta Sinfulilla

icon

Liukuvoide

icon

Paineaaltokiihotin

icon

Penisrengas ilman vibraattoria

icon

Anaaliliukuvoide

icon

Anustappi

Nämä suomalaiset ostavat eniten seksileluja Sinfulista

Miehet

Mikko Ville Sami Antti Janne

Naiset

Laura Jenni Sanna Petra Hanna

Suomalaiset ostavat eniten seksileluja sunnuntaisin
Suomalaiset ostavat eniten seksileluja illalla kello 21–22 aikoihin
436 kilometriä 
Näin monta kilometriä dildoja Sinful on myynyt viime vuoden aikana
68 000 litraa 
Näin paljon liukuvoidetta Sinful on myynyt viime vuoden aikana

Suomalaiset, jotka omistavat seksileluja, ovat tyytyväisempiä seksielämäänsä

62%
seksileluja omistavista suomalaisista on tyytyväisiä seksielämäänsä
50%
suomalaisista, joilla ei ole seksileluja, on tyytyväisiä seksielämäänsä

Puhummeko samaa rakkauden kieltä?

Sindex by Sinful

Vaikka avioerojen määrä on suuri, on lohdullista nähdä, että Suomi on täynnä onnellisia ihmissuhteita. Neljä viidestä suomalaisesta sanoo olevansa onnellinen nykyisessä parisuhteessaan, ja olemme hyviä kertomaan siitä toisillemme.

Parisuhteessa olevista suomalaisista 24 prosenttia kertoo kumppanilleen päivittäin rakastavansa häntä. Mutta kuinka me oikeastaan ilmaisemme rakkautta toisiamme kohtaan? Viidestä rakkauden kielestä – fyysinen kosketus, arvostavat sanat, huomio ja aika, palvelukset ja lahjat – suomalaiset näyttävät olevan yksimielisiä siitä, että fyysinen kosketus, arvostavat sanat sekä huomio ja aika ovat selkeimmät tavat ilmaista rakkautta. Sen sijaan kukkakimput ja pienet palvelukset eivät johda suoraa tietä suomalaiseen sydämeen.

Naisista 26 % haluaa, että kumppani ilmaisee rakkauttaan viettämällä yhteistä aikaa, ja onneksi myös 25 % miehistä ilmaisee rakkauttaan tällä tavalla.

Riippumatta siitä, keneltä kysytään, on tärkeää suudella, halata ja hyväillä toisiaan. Yhdeksälle suomalaiselle kymmenestä läheisyys on avain hyvin toimivaan parisuhteeseen, ja jos emme ole intiimisti kumppanimme kanssa pidempään aikaan, se vaikuttaa useimpiin meistä negatiivisesti.

Neljä viidestä suomalaisesta on tyytyväinen parisuhteeseensa

78%
13%
7%
2%
circle to highlight sentence
Tyytyväinen
Ei tyytyväinen eikä tyytymätön
Tyytymätön
En tiedä / en halua vastata
Yhdeksän suomalaista kymmenestä pitää intiimiä läheisyyttä tärkeänä toimivan suhteen kannalta
55 % kertoo, että jos heillä ei ole intiimiä kanssakäymistä kumppaninsa kanssa pidempään aikaan, se vaikuttaa heihin negatiivisesti

Joka neljäs suomalainen kertoo kumppanilleen rakastavansa tätä päivittäin 

24%

Päivittäin

36%

Viikoittain

17%

Kuukausittain

10%

Harvemmin kuin kuukausittain

5%

Vain erityistilanteissa

8%

En tiedä / en halua vastata

Suomalaisten rakkauden kieli: Fyysinen kosketus ja arvostavat sanat ovat suosituimpia rakkauden kieliä Suomessa

icon

27%

Fyysinen kosketus, esimerkiksi suudelmat ja halaukset

icon

27%

Arvostusta ilmaisevat sanat, esimerkiksi kohteliaisuudet ja huomioiminen

icon

25%

Huomio ja yhteinen aika, esimerkiksi yhdessä vietetty laatuaika tai treffit

icon

12%

Pienet palvelukset, esimerkiksi kumppani tiskaa tai käy kotimatkallaan ruokaostoksilla

icon

4%

Lahjat, esimerkiksi kukat

Naiset pitävät enemmän fyysisestä kosketuksesta ja arvostavista sanoista, ja miehet ilmaisevat usein rakkauttaan juurikin näillä kielillä

26 % naisista haluaa kumppaninsa ilmaisevan rakkauttaan antamalla huomiota ja aikaa, ja 25 % miehistä sanookin ilmaisevansa useimmiten rakkauttaan kumppaniaan kohtaan tällä tavalla

Suosituimmat rakkauden kielet Sindexin maissa

icon

27%

Suomi: fyysinen kosketus / arvostavat sanat

icon

31%

Tanska: fyysinen kosketus

icon

28%

Ruotsi: arvostavat sanat

icon

29%

Norja: fyysinen kosketus

icon

35%

UK: arvostavat sanat

icon

40%

Ranska: huomio ja aika