Change country
choosen country
Sindex by Sinful

Förord

På Sinful lever vi för lekfullhet och nyfikenhet. Och tänk om vår mission om ett lekfullt sexliv för alla kunde bli en mänsklig rättighet och det 18:e målet för hållbar utveckling!

När vi människor leker och testar på nya upplevelser får vi energi och lust att återupptäcka oss själva och varandra. Genom livets alla upp- och nedgångar. Och även om vuxenlivet kommer ikapp oss ibland behöver det inte bara handla om vardagssysslor och allvar.

Det är det vi på Sinful älskar med sexleksaker. Leken. För att leka främjar nyfikenhet som i sin tur främjar konversationer. Alla har vi saker som vi tycker är svåra att prata om – både i och utanför sovrummet.

Ett enkelt, kort samtal har potential att öppna upp en helt ny värld och förståelse för oss själva och våra partners. Det är därför som vår mission alltid fortsätter att motivera oss. Och det är därför vi nu har valt att lansera Sindex.

Med Sindex undersöker vi hur svenskarna ser på intimitet, sex och relationer. Vi hoppas att det kan inspirera till både de roliga, de lätta och de djupa samtalen i såväl vardagsrummet som sovrummet.

Det har varit en riktig ögonöppnare för oss att se hur lika vi är och hur många tankar, bekymmer och glädjeämnen vi faktiskt delar.

Mathilde Mackowski


Visionary

Låt oss
prata
om sex

Sindex by Sinful

Kommunikation kan vara nyckeln till ett bättre sexliv. Åtminstone om man frågar svenskarna. Faktum är att fler än 4 av 5 tycker att det är viktigt för ett bra sexliv att man kan prata öppet och ärligt med sin partner om sex, önskningar och fantasier. Tyvärr har endast hälften av oss lätt att prata om sex med vår partner – och en femtedel av oss tycker att det är svårt.

Om vi tittar närmare på relationer i Sverige finns det ett tydligt samband mellan vår förmåga att prata om sex och hur nöjda vi är med vårt sexliv. Fler än 8 av 10 svenskar som är i ett förhållande där de är bra på att prata om sex säger att de är nöjda med sitt sexliv. Detta gäller å andra sidan bara 36% av de svenskar som säger att de inte är bra på att prata om sex med sin partner.

Det finns alltså goda skäl att jobba på kommunikationen i sin relation. Men varför är det så svårt att prata om sex? Frågar man svenskar är svaret tydligt: Det är pinsamt, vi pratar aldrig om sex, och vi är oroliga för hur vår partner kommer att reagera.

Vi ser att en öppen och ärlig kommunikation gällande sex och relationer i hemmet när vi växer upp kan göra skillnad senare i livet. Svenskar som har pratat öppet om sex och relationer i hemmet de växte upp är bättre på att prata om sex med sin partner än de som vuxit upp i hem där man inte pratade öppet om sex och relationer.


circle to hightligt word 4 av 5 svenskar tycker att kommunikation om sex och intimitet med sin sexpartner är
viktigt
för ett bra sexliv

icon

1 av 5 svenskar har svårt att prata om sex, fantasier och önskningar med sin partner

53%
19%
22%
7%
Mycket lätt/ganska lätt
circle to highlight sentence
Mycket svårt/ganska svårt
Varken lätt eller svårt
Jag vet inte/jag vill inte svara

Andel svenskar som har lätt för att kommunicera om sex, fantasier och önskningar jämfört med de andra nationaliteterna i Sindex

Frankrike
0%
Sverige
0%
Storbritannien
0%
Finland
0%
Norge
0%
Danmark
0%
arrow that points to graph18–30-åringar har lättast för att kommunicera om sex med sin partner

Dela vem som har lätt för att prata om sex, fantasier och önskningar med sin partner

0%
18-30 år
0%
31-40 år
0%
41-55 år
0%
56-70 år

De främsta anledningarna till att svenskar har svårt att prata om sex, fantasier och önskningar med sin partner

Vi tycker att det är jobbigt
0%
Eftersom vi aldrig pratar om sex med vår partner
0%
Vi är nervösa för hur vår partner kommer att reagera
0%
För att det är svårt att hitta rätt tillfälle
0%
Vår partner tycker att det är jobbigt
0%

Hur ofta pratar svenskar om underline to highlight wordsex, önskningar och fantasier   med sin partner?

8%

Dagligen

28%

Varje vecka

22%

Varje månad

20%

Mindre än en gång i månaden

11%

Aldrig

12%

Vet inte/vill inte svara


circle to hightligt word 2 av 5 svenskar drömmer om att bli bättre på att
prata
om sex, önskningar och fantasier med sin partner

icon
arrow pointing to the graph

När pratar svenskar om sex med sin partner?

När de eller deras partner tänker på sex
0%
När de precis har haft sex
0%
När det är något i deras sexliv som de vill ändra på
0%
När de vill prova något nytt
0%
När de är på semester
0%
Svenskar som är bra på att prata om sex är mer nöjda med sitt sexliv
83%
av de som är i ett förhållande
som är
bra
på att prata om
sex med sin partner är
nöjda med underline to highlight wordsitt sexliv  
36%
av de som är i ett förhållande
som
inte är bra
på att prata
om sex med sin partner är
nöjda med underline to highlight wordsitt sexliv  

Fler än circle to hightligt word 1 av 4 kvinnor som brukade fejka orgasmer har slutat att göra det tack vare att de har börjat
kommunicera
med sin partner om vad de gillar

Har öppna och ärliga samtal om sex i hemmet där du växte upp gjort det lättare att underline to highlight wordprata om sex senare i livet?  
79%
av de som har
pratat
öppet om sex och relationer i hemmet de växte upp har lätt för att prata om sex med sin partner idag
43%
av de som
inte har pratat
öppet om sex och relationer i hemmet de växte upp har lätt för att prata om sex med sin partner idag

Vad är ett
bra
sexliv?

Sindex by Sinful

Sex och intimitet är en viktig del av livet för de flesta svenskar. Faktum är att 4 av 5 svenskar säger att det är viktigt för dem att ha ett bra sexliv. Men hur ser ett bra sexliv ut? Svaren är många och olika. Å ena sidan kan det vara befriande att veta att man kan njuta av sex på många olika sätt. Å andra sidan kan det också skapa friktion och missnöje mellan partners ifall deras idéer om ett bra sexliv skiljer sig åt.

Lyckligtvis visar siffrorna i årets Sindex att de flesta svenskar är nöjda med sitt sexliv. Mer än varannan säger att de är nöjda med sitt sexliv. Detta gäller för både män och kvinnor.

Ändå drömmer varannan svensk om att ha mer sex med sin partner. Men om vi tittar närmare på siffrorna ser vi att mängden inte är den viktigaste ingrediensen i ett bra sexliv. Endast 1 av 5 säger att regelbundet sex är en viktig faktor för ett bra sexliv. Att känna sig nära och sammankopplad med sin partner är mycket viktigare. Det är faktiskt den viktigaste faktorn för ett bra sexliv enligt svenskarna.

Siffrorna visar också en deprimerande tendens: att många kvinnor begränsar sig själva i deras sexliv på grund av en negativ kroppsbild. 13 % av kvinnorna är missnöjda med sitt sexliv, varav 1 av 4 säger att detta beror på att hon inte känner sig bekväm i sin kropp.


circle to hightligt word 4 av 5 svenskar


säger att det är


viktigt för dem att


ha ett
bra sexliv


icon
arrow pointing to the graph

Ett bra sexliv enligt svenskarna

Att du känner närhet och en koppling till din sexpartner
0%
Att du kan kommunicera öppet om sex med din sexpartner
0%
Att kvaliteten på det sex du har är bra
0%
Att du har ett helt normalt sexliv
0%
Att du har sex regelbundet
0%

Majoriteten av svenskarna är nöjda med sitt sexliv

Tillfredsställelse med sexlivet

56%
24%
15%
6%
circle to highlight sentence
Nöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Missnöjd
Vet inte/vill inte svara
Män är underline to highlight wordmer nöjda   med sitt sexliv än kvinnor
52%
av
kvinnorna
är nöjda med sitt sexliv
60%
av
männen
är nöjda med sitt sexliv

Andel svenskar som är nöjda med sitt sexliv jämfört med våra grannar

Frankrike
0%
Danmark
0%
Sverige
0%
Storbritannien
0%
Finland
0%
Norge
0%

De vanligaste orsakerna till missnöje med sexlivet

icon

58%

Att man inte har sex så ofta som man önskar

icon

65%

icon

50%

icon

18%

Att man inte känner sig bekväm i sin egen kropp

icon

13%

icon

24%

icon

14%

Att man inte är nöjd med kvaliteten på det sex man har

icon

15%

icon

14%

icon

13%

Att man har andra fantasier, önskningar och behov än sin partner

icon

17%

icon

9%

icon

10%

Att man inte är attraherad av partnern/partnerna

icon

6%

icon

14%

63%
av svenskarna säger att de får en närmare
relation
till sin partner av att ha underline to highlight wordett bra sexliv  
57%
av svenskarna säger att de blir på bättre
humör
av att ha underline to highlight wordett bra sexliv  

circle to hightligt word 48% av svenskarna skulle vilja
experimentera
mer sexuellt


circle to hightligt word 1 av 2 svenskar i ett förhållande vill ha sex med sin partner
oftare
än han/hon har idag

Svenskar
och
sex

Sindex by Sinful

Hur ser ett 'vanligt sexliv' ut i Sverige? Det kanske inte bara är kvinnor som fejkar orgasmer? Kommer mina fantasier och önskningar att skrämma bort potentiella sexpartners? Onanerar jag för ofta?

Sex har länge varit ett ämne som vi inte pratat öppet om. Därför har svenskar många idéer om vad som egentligen är ett 'normalt sexliv' – och de kanske inte alltid är så nära verkligheten.

Hälften av svenskarna säger att de har haft 10 eller färre sexpartners i sitt liv. De flesta svenskar har varit sexuellt aktiva under den senaste månaden och de fantiserar om att ha sex med mer än en person åt gången – eller har faktiskt redan provat på det.

Tyvärr bekräftar siffrorna också vad andra studier om sexuell ojämlikhet har visat: orgasmgapet är uppenbart. 71 % av de svenska männen får orgasm ofta eller varje gång under sex med andra, medan detsamma endast gäller för varannan kvinna. Fördjupa dig i siffrorna här nedanför för att själv skapa dig en bild av vad som är ett 'normalt sexliv' i Sverige.

Cirka 1 av 6 svenskar har underline to highlight wordinte haft sex   det senaste året

Hur ofta har svenskar sex?

4%

En till flera gånger om dagen

25%

1–2 gånger i veckan

13%

3–6 gånger i veckan

19%

1–3 gånger i månaden

6%

3–5 gånger var sjätte månad

8%

Mindre än 6 gånger under det senaste året

16%

Jag har inte haft sex alls under det senaste året

9%

Jag vet inte/Jag vill inte svara


circle to hightligt word 1 av 2 svenskar i ett förhållande vill ha sex med sin partner
oftare
än han/hon har idag

50 % av svenskarna har haft underline to highlight wordhögst 10 sexpartners  

4%

0 partners

28%

1–5 partners

19%

6–10 partners

11%

11–15 partners

8%

16–20 partners

5%

21–25 partners

5%

26–30 partners

3%

31–40 partners

2%

41–50 partners

7%

Mer än 50 partners

10%

Jag vet inte/Jag vill inte svara

Orgasmgapet
71%
av
männen
säger att de får orgasm varje gång eller ofta när de har underline to highlight wordsex med andra  
56%
av
kvinnorna
säger att de får orgasm varje gång eller ofta när de har underline to highlight wordsex med andra  
""

circle to hightligt word 38 % av svenskarna säger att de har
fejkat
en orgasm

29%
av
männen
säger att de har fejkat en orgasm
47%
av
kvinnorna
säger att de har fejkat en orgasm
arrow pointing to the graph

Anledningar till varför svenskar har slutat fejka orgasmer

Man började känna sig mer självsäker
0%
Man har börjat berätta för sin sexpartner vad man gillade
0%
Man har blivit mer bekväm med att inte få orgasm
0%
Ens partner började ägna mer uppmärksamhet åt ens önskningar och preferenser
0%
Man började utforska hur man kunde få en orgasm på egen hand
0%
Män onanerar oftare än kvinnor
Hur ofta har du onanerat under det senaste året?
Män
Kvinnor
Dagligen
0%
0%
Varje vecka
0%
0%
En gång i månaden
0%
0%
Mindre än en gång i månaden
0%
0%
Har inte onanerat det senaste året
0%
0%
Jag vet inte/Jag vill inte svara
0%
0%
circle to hightligt word 22 % av svenskarna fantiserar om att ha sex på en
speciell plats
som ett flygplan eller i naturen, och circle to hightligt word 40 % har redan provat det