Change country
choosen country
Sindex by Sinful

Förord

På Sinful lever vi för lekfullhet och nyfikenhet. Och tänk om vår mission om ett lekfullt sexliv för alla kunde bli en mänsklig rättighet och det 18:e målet för hållbar utveckling!

När vi människor leker och testar på nya upplevelser får vi energi och lust att återupptäcka oss själva och varandra. Genom livets alla upp- och nedgångar. Och även om vuxenlivet kommer ikapp oss ibland behöver det inte bara handla om vardagssysslor och allvar.

Det är det vi på Sinful älskar med sexleksaker. Leken. För att leka främjar nyfikenhet som i sin tur främjar konversationer. Alla har vi saker som vi tycker är svåra att prata om – både i och utanför sovrummet.

Ett enkelt, kort samtal har potential att öppna upp en helt ny värld och förståelse för oss själva och våra partners. Det är därför som vår mission alltid fortsätter att motivera oss. Och det är därför vi nu har valt att lansera Sindex.

Med Sindex undersöker vi hur svenskarna ser på intimitet, sex och relationer. Vi hoppas att det kan inspirera till både de roliga, de lätta och de djupa samtalen i såväl vardagsrummet som sovrummet.

Det har varit en riktig ögonöppnare för oss att se hur lika vi är och hur många tankar, bekymmer och glädjeämnen vi faktiskt delar.

Mathilde Mackowski


Visionary

Låt oss prata om sex

Sindex by Sinful

Kommunikation kan vara nyckeln till ett bättre sexliv. Åtminstone om man frågar svenskarna. Faktum är att fler än 4 av 5 tycker att det är viktigt för ett bra sexliv att man kan prata öppet och ärligt med sin partner om sex, önskningar och fantasier. Tyvärr har endast hälften av oss lätt att prata om sex med vår partner – och en femtedel av oss tycker att det är svårt.

Om vi tittar närmare på relationer i Sverige finns det ett tydligt samband mellan vår förmåga att prata om sex och hur nöjda vi är med vårt sexliv. Fler än 8 av 10 svenskar som är i ett förhållande där de är bra på att prata om sex säger att de är nöjda med sitt sexliv. Detta gäller å andra sidan bara 36% av de svenskar som säger att de inte är bra på att prata om sex med sin partner.

Det finns alltså goda skäl att jobba på kommunikationen i sin relation. Men varför är det så svårt att prata om sex? Frågar man svenskar är svaret tydligt: Det är pinsamt, vi pratar aldrig om sex, och vi är oroliga för hur vår partner kommer att reagera.

Vi ser att en öppen och ärlig kommunikation gällande sex och relationer i hemmet när vi växer upp kan göra skillnad senare i livet. Svenskar som har pratat öppet om sex och relationer i hemmet de växte upp är bättre på att prata om sex med sin partner än de som vuxit upp i hem där man inte pratade öppet om sex och relationer.


4 av 5 svenskar tycker att kommunikation om sex och intimitet med sin sexpartner är viktigt för ett bra sexliv

icon

1 av 5 svenskar har svårt att prata om sex, fantasier och önskningar med sin partner

53%
19%
22%
7%
Mycket lätt/ganska lätt
circle to highlight sentence
Mycket svårt/ganska svårt
Varken lätt eller svårt
Jag vet inte/jag vill inte svara

Andel svenskar som har lätt för att kommunicera om sex, fantasier och önskningar jämfört med de andra nationaliteterna i Sindex

Frankrike
0%
Sverige
0%
Storbritannien
0%
Finland
0%
Norge
0%
Danmark
0%
arrow that points to graph18–30-åringar har lättast för att kommunicera om sex med sin partner

Dela vem som har lätt för att prata om sex, fantasier och önskningar med sin partner

0%
18-30 år
0%
31-40 år
0%
41-55 år
0%
56-70 år

De främsta anledningarna till att svenskar har svårt att prata om sex, fantasier och önskningar med sin partner

Vi tycker att det är jobbigt
0%
Eftersom vi aldrig pratar om sex med vår partner
0%
Vi är nervösa för hur vår partner kommer att reagera
0%
För att det är svårt att hitta rätt tillfälle
0%
Vår partner tycker att det är jobbigt
0%

Hur ofta pratar svenskar om sex, önskningar och fantasier  med sin partner?

8%

Dagligen

28%

Varje vecka

22%

Varje månad

20%

Mindre än en gång i månaden

11%

Aldrig

12%

Vet inte/vill inte svara


2 av 5 svenskar drömmer om att bli bättre på att prata om sex, önskningar och fantasier med sin partner

icon
arrow pointing to the graph

När pratar svenskar om sex med sin partner?

När de eller deras partner tänker på sex
0%
När de precis har haft sex
0%
När det är något i deras sexliv som de vill ändra på
0%
När de vill prova något nytt
0%
När de är på semester
0%

Svenskar som är bra på att prata om sex är mer nöjda med sitt sexliv

83%
av de som är i ett förhållande
som är bra på att prata om
sex med sin partner är
nöjda med sitt sexliv 
36%
av de som är i ett förhållande
som inte är bra på att prata
om sex med sin partner är
nöjda med sitt sexliv 

Fler än 1 av 4 kvinnor som brukade fejka orgasmer har slutat att göra det tack vare att de har börjat kommunicera med sin partner om vad de gillar

Har öppna och ärliga samtal om sex i hemmet där du växte upp gjort det lättare att prata om sex senare i livet? 

79%
av de som har pratat öppet om sex och relationer i hemmet de växte upp har lätt för att prata om sex med sin partner idag
43%
av de som inte har pratat öppet om sex och relationer i hemmet de växte upp har lätt för att prata om sex med sin partner idag

Vad är ett bra sexliv?

Sindex by Sinful

Sex och intimitet är en viktig del av livet för de flesta svenskar. Faktum är att 4 av 5 svenskar säger att det är viktigt för dem att ha ett bra sexliv. Men hur ser ett bra sexliv ut? Svaren är många och olika. Å ena sidan kan det vara befriande att veta att man kan njuta av sex på många olika sätt. Å andra sidan kan det också skapa friktion och missnöje mellan partners ifall deras idéer om ett bra sexliv skiljer sig åt.

Lyckligtvis visar siffrorna i årets Sindex att de flesta svenskar är nöjda med sitt sexliv. Mer än varannan säger att de är nöjda med sitt sexliv. Detta gäller för både män och kvinnor.

Ändå drömmer varannan svensk om att ha mer sex med sin partner. Men om vi tittar närmare på siffrorna ser vi att mängden inte är den viktigaste ingrediensen i ett bra sexliv. Endast 1 av 5 säger att regelbundet sex är en viktig faktor för ett bra sexliv. Att känna sig nära och sammankopplad med sin partner är mycket viktigare. Det är faktiskt den viktigaste faktorn för ett bra sexliv enligt svenskarna.

Siffrorna visar också en deprimerande tendens: att många kvinnor begränsar sig själva i deras sexliv på grund av en negativ kroppsbild. 13 % av kvinnorna är missnöjda med sitt sexliv, varav 1 av 4 säger att detta beror på att hon inte känner sig bekväm i sin kropp.


4 av 5 svenskar


säger att det är


viktigt för dem att


ha ett bra sexliv

icon
arrow pointing to the graph

Ett bra sexliv enligt svenskarna

Att du känner närhet och en koppling till din sexpartner
0%
Att du kan kommunicera öppet om sex med din sexpartner
0%
Att kvaliteten på det sex du har är bra
0%
Att du har ett helt normalt sexliv
0%
Att du har sex regelbundet
0%

Majoriteten av svenskarna är nöjda med sitt sexliv

Tillfredsställelse med sexlivet

56%
24%
15%
6%
circle to highlight sentence
Nöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Missnöjd
Vet inte/vill inte svara

Män är mer nöjda  med sitt sexliv än kvinnor

52%
av kvinnorna är nöjda med sitt sexliv
60%
av männen är nöjda med sitt sexliv

Andel svenskar som är nöjda med sitt sexliv jämfört med våra grannar

Frankrike
0%
Danmark
0%
Sverige
0%
Storbritannien
0%
Finland
0%
Norge
0%

De vanligaste orsakerna till missnöje med sexlivet

icon

58%

Att man inte har sex så ofta som man önskar

icon

65%

icon

50%

icon

18%

Att man inte känner sig bekväm i sin egen kropp

icon

13%

icon

24%

icon

14%

Att man inte är nöjd med kvaliteten på det sex man har

icon

15%

icon

14%

icon

13%

Att man har andra fantasier, önskningar och behov än sin partner

icon

17%

icon

9%

icon

10%

Att man inte är attraherad av partnern/partnerna

icon

6%

icon

14%

63%
av svenskarna säger att de får en närmare relation till sin partner av att ha ett bra sexliv 
57%
av svenskarna säger att de blir på bättre humör av att ha ett bra sexliv 

48% av svenskarna skulle vilja experimentera mer sexuellt


1 av 2 svenskar i ett förhållande vill ha sex med sin partner oftare än han/hon har idag

Svenskar
och sex

Sindex by Sinful

Hur ser ett 'vanligt sexliv' ut i Sverige? Det kanske inte bara är kvinnor som fejkar orgasmer? Kommer mina fantasier och önskningar att skrämma bort potentiella sexpartners? Onanerar jag för ofta?

Sex har länge varit ett ämne som vi inte pratat öppet om. Därför har svenskar många idéer om vad som egentligen är ett 'normalt sexliv' – och de kanske inte alltid är så nära verkligheten.

Hälften av svenskarna säger att de har haft 10 eller färre sexpartners i sitt liv. De flesta svenskar har varit sexuellt aktiva under den senaste månaden och de fantiserar om att ha sex med mer än en person åt gången – eller har faktiskt redan provat på det.

Tyvärr bekräftar siffrorna också vad andra studier om sexuell ojämlikhet har visat: orgasmgapet är uppenbart. 71 % av de svenska männen får orgasm ofta eller varje gång under sex med andra, medan detsamma endast gäller för varannan kvinna. Fördjupa dig i siffrorna här nedanför för att själv skapa dig en bild av vad som är ett 'normalt sexliv' i Sverige.

Cirka 1 av 6 svenskar har inte haft sex  det senaste året

Hur ofta har svenskar sex?

4%

En till flera gånger om dagen

25%

1–2 gånger i veckan

13%

3–6 gånger i veckan

19%

1–3 gånger i månaden

6%

3–5 gånger var sjätte månad

8%

Mindre än 6 gånger under det senaste året

16%

Jag har inte haft sex alls under det senaste året

9%

Jag vet inte/Jag vill inte svara


1 av 2 svenskar i ett förhållande vill ha sex med sin partner oftare än han/hon har idag

50 % av svenskarna har haft högst 10 sexpartners 

4%

0 partners

28%

1–5 partners

19%

6–10 partners

11%

11–15 partners

8%

16–20 partners

5%

21–25 partners

5%

26–30 partners

3%

31–40 partners

2%

41–50 partners

7%

Mer än 50 partners

10%

Jag vet inte/Jag vill inte svara

Orgasmgapet

71%
av männen säger att de får orgasm varje gång eller ofta när de har sex med andra 
56%
av kvinnorna säger att de får orgasm varje gång eller ofta när de har sex med andra 
""

38 % av svenskarna säger att de har fejkat en orgasm

29%
av männen säger att de har fejkat en orgasm
47%
av kvinnorna säger att de har fejkat en orgasm
arrow pointing to the graph

Anledningar till varför svenskar har slutat fejka orgasmer

Man började känna sig mer självsäker
0%
Man har börjat berätta för sin sexpartner vad man gillade
0%
Man har blivit mer bekväm med att inte få orgasm
0%
Ens partner började ägna mer uppmärksamhet åt ens önskningar och preferenser
0%
Man började utforska hur man kunde få en orgasm på egen hand
0%
Män onanerar oftare än kvinnor
Hur ofta har du onanerat under det senaste året?
Män
Kvinnor
Dagligen
0%
0%
Varje vecka
0%
0%
En gång i månaden
0%
0%
Mindre än en gång i månaden
0%
0%
Har inte onanerat det senaste året
0%
0%
Jag vet inte/Jag vill inte svara
0%
0%
22 % av svenskarna fantiserar om att ha sex på en speciell plats som ett flygplan eller i naturen, och 40 % har redan provat det

Vad vi gömmer i våra nattduksbord

Sindex by Sinful

När dildon såg dagens ljus för första gången ansågs den vara ett medicinskt verktyg för att bota kvinnor från hysteri. Lyckligtvis har vi kommit långt sedan dess. Diagnosen hysteri har tagits bort och idag är det helt normalt att ha sexleksaker i nattduksbordet. Varannan svensk har provat att använda sexleksaker, medan var tredje svensk äger en eller flera sexleksaker.

Redan på 1800-talet varnade läkare för dildons beroendeframkallande effekt. Och vi kan relatera. För sexleksaker kan ha en ganska stor effekt. De svenskar som äger sexleksaker tenderar att vara mer nöjda med sitt sexliv än de som inte gör det.

Tittar man på hela landet är det tydligt att det gömmer sig mycket guld i nattduksborden – framför allt i Mellersta Norrland och Sydsverige, medan man håller igen lite mer i Norra Mellansverige och Övre Norrland. Och om du heter Johan eller Emma så är chansen stor att det finns sexleksaker i ditt nattduksbord.

Men en sak är alltid säker: vibratorn kommer in som en solid nummer 1 på listan över de mest använda sexleksakerna i alla länder i Sindex.

44 % av svenskarna har provat att använda sexleksaker
arrow that points to graph
36 % av svenskarna äger sexleksaker just nu


0%
18-30 år
0%
31-40 år
0%
41-55 år
0%
56-70
I alla länder i Sindex är vibratorn den vanligaste  sexleksaken
39%
av de som är i ett förhållande äger sexleksaker
33%
av de som är singlar äger sexleksaker
Sexleksaksägare äger i genomsnitt 5,1 sexleksaker
32%
av svenska kvinnor äger en vibrator
12%
av svenska män äger en penisring

Sinfuls mest sålda produkter över hela världen i kvantitet

icon

Glidmedel

icon

Sugstimulator

icon

Analglidmedel

icon

Penisring utan vibrator

icon

Minivibrator

icon

Rabbitvibrator

icon

Sexleksaksrengöring

icon

Analplugg

icon

Realistisk dildo

icon

Penisring med vibrator

Övre Norrland: 33% äger sexleksaker

Topp 5 produkter som säljs på Sinful

icon

Glidmedel

icon

Sugstimulator

icon

Penisring utan vibrator

icon

Analglidmedel

icon

Analplugg

Mellersta Norrland: 44% äger sexleksaker

Topp 5 produkter som säljs på Sinful

icon

Glidmedel

icon

Sugstimulator

icon

Penisring utan vibrator

icon

Analglidmedel

icon

Analplugg

Norra Mellansverige: 33% äger sexleksaker

Topp 5 produkter som säljs på Sinful

icon

Glidmedel

icon

Sugstimulator

icon

Penisring utan vibrator

icon

Analglidmedel

icon

Analplugg

Östra Mellansverige: 38% äger sexleksaker

Topp 5 produkter som säljs på Sinful

icon

Glidmedel

icon

Sugstimulator

icon

Penisring utan vibrator

icon

Analglidmedel

icon

Analplugg

Stockholm: 35% äger sexleksaker

Topp 5 produkter som säljs på Sinful

icon

Glidmedel

icon

Sugstimulator

icon

Penisring utan vibrator

icon

Analglidmedel

icon

Analplugg

Västsverige: 35% äger sexleksaker

Topp 10 produkter som säljs på Sinful

icon

Glidmedel

icon

Sugstimulator

icon

Penisring utan vibrator

icon

Analglidmedel

icon

Analplugg

Småland med öarna: 34% äger sexleksaker

Topp 10 produkter som säljs på Sinful

icon

Glidmedel

icon

Sugstimulator

icon

Penisring utan vibrator

icon

Analglidmedel

icon

Analplugg

Sydsverige: 39% äger sexleksaker

Topp 10 produkter som säljs på Sinful

icon

Glidmedel

icon

Sugstimulator

icon

Penisring utan vibrator

icon

Analglidmedel

icon

Analplugg

Dessa svenskar köper flest sexleksaker på Sinful

Män

Johan Daniel Fredrik Andreas Mikael

Kvinnor

Emma Anna Maria Malin Elin

Den veckodag då svenskarna köper flest sexleksaker är söndag
Svenskarna köper flest sexleksaker mellan 22–23 på kvällen
436 kilometer 
Så många kilometer av dildos har Sinful sålt det senaste året
68 000 liter 
Detta är den totala volymen glidmedel som Sinful har sålt under det senaste året

Svenskar som äger sexleksaker är mer nöjda med sitt sexliv

61%
av de som äger sexleksaker är nöjda med sitt sexliv
55%
av de som inte äger sexleksaker är nöjda med sitt sexliv

Talar vi samma kärleksspråk?

Sindex by Sinful

Även om det fortfarande sker många skilsmässor i Sverige är det tröstande att se att Sverige är fullt av lyckliga relationer. 4 av 5 svenskar säger att de trivs i sina nuvarande relationer. Och vi är bra på att berätta det för varandra.

40 % av de svenskar som är i relationer säger till sina partners att de älskar dem dagligen. Men hur uttrycker vi egentligen vår kärlek till varandra? Av de fem olika kärleksspråken – fysisk beröring, uppskattande ord, uppmärksamhet & tid, tjänster och gåvor – verkar svenskar hålla med om att fysisk beröring, uppskattande ord och uppmärksamhet & tid är rätt väg att gå. Blombuketter och smågodis är däremot inte raka vägen till ett svenskt hjärta. % av kvinnorna föredrar att deras partner uttrycker sin kärlek genom uppskattande ord, t.ex. komplimanger och erkännande, och lyckligtvis tenderar 27 % av männen att uttrycka sin kärlek på detta sätt.

Och oavsett vem du frågar är det viktigt att komma ihåg att kyssa, krama och smeka varandra. För fler än 9 av 10 svenskar är intimitet nämligen nyckeln till ett välfungerande förhållande och de flesta av oss påverkas negativt om vi inte är intima med vår partner under en längre tid.

4 av 5 svenskar är nöjda med sin relation

79%
14%
4%
2%
circle to highlight sentence
Nøjd
Varken nöjd eller missnöjd
Missnøjd
Jag vet inte/jag vill inte svara
9 av 10 svenskar tycker att intimitet är viktigt för en väl fungerande relation
53 % säger att det påverkar dem negativt när de inte är intima med sin partner under en längre tid

2 av 5 svenskar säger till sin partner att de älskar dem dagligen 

40%

Dagligen

33%

Varje vecka

13%

Varje månad

3%

Mindre än en gång i månaden

3%

Endast vid speciella tillfällen

8%

Jag vet inte/jag vill inte svara

Svenskarnas kärleksspråk: Uppskattande ord är det föredragna kärleksspråket i Sverige

icon

28%

Med uppskattande ord, t.ex. komplimanger

icon

23%

Med fysiska beröring, t.ex. kyssar och kramar

icon

22%

Med uppmärksamhet och tid, t.ex. när ni spenderar kvalitetstid tillsammans eller går på dejt

icon

14%

Med små tjänster, t.ex. genom att ta hand om disken eller handla mat på vägen hem

icon

6%

Med presenter, t.ex. blommor

Kvinnor föredrar uppskattande ord och många män uttrycker sin kärlek på just det sättet

27 % av kvinnorna föredrar att deras partner uttrycker sin kärlek genom uppskattande ord och 27 % av männen säger att de oftast uttrycker kärlek till sin partner genom uppskattande ord

Det föredragna kärleksspråk i olika länder i Sindex

icon

28%

Sverige: uppskattande ord

icon

31%

Danmark: fysisk beröring

icon

29%

Norge: fysisk beröring

icon

27%

Finland: fysisk beröring / uppskattande ord

icon

35%

Storbritannien: uppskattande ord

icon

40%

Frankrike: uppmärksamhet och tid

Vad fantiserar vi om?

Sindex by Sinful

När vi är små är vi lekfulla och fantasifulla. Men vi tenderar att glömma bort vår lekfullhet i takt med att vi växer upp och vardagen kickar in. Det är synd. Svenskarna sitter nämligen på mängder av dolda fantasier om nya sätt att ha sex på.

Som tur är det inte längre förknippat med skam att man är sugen på att hoppa ner under täcket – eller utanför husets fyra väggar för den delen. Och i Sverige är vi bra på att uttrycka detta. Faktum är att mer än varannan svensk pratar om sex, önskningar och fantasier med sin partner minst en gång i månaden.

Enligt svenskarna lever de också ut sina fantasier. 1 av 5 svenskar drömmer till exempel om att ha sex på en speciell plats som ett flyg eller ute i naturen – och 40 % har redan provat det. Även om många av oss lever ut våra fantasier är svenskarna fortfarande nyfikna på nya upplevelser. Nästan varannan svensk drömmer om att experimentera mer sexuellt.

Fördjupa dig i siffrorna och lär dig mer om svenskarnas sexuella nyfikenhet här.

48 % av svenskarna skulle vilja experimentera mer sexuellt

icon

57 % säger att de pratar om sex, önskningar och fantasier med sin partner minst en gång i månaden

Vad fantiserar svenskar om?
Fantiserar om
Har redan provat
Att ha sex med mer än en person åt gången
0%
0%
Att ha sex på en speciell plats
0%
0%
Att bli dominerad eller att dominera andra sexuellt
0%
0%
Att ha sex på en swingersklubb
0%
0%
Att använda sexleksaker
0%
0%
Att ha analsex
0%
0%
Att ha sex med någon av samma kön
0%
0%
Att ha bära sexkostymer
0%
0%
Att ha sex som inkluderar någon form av smärta
0%
0%